Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

DODATEK OSŁONOWY 2024

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu tj.:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku. Dodatek osłonowy zostanie przyznany również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Świadczenie odpowiadać będzie wtedy różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego wyniesie mniej niż 20 zł to świadczenie nie będzie przysługiwać. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa domowego rozpatrzony zostanie pierwszy ze złożonych wniosków.

PROGRAM MALUCH+ 2022-2029

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że na stronie internetowej Ministerstwa udostępniona została Metodologia obsługi wniosku RKZ-1 i RKZ-2 MALUCH+ 2022-2029. W związku z tym, uprzejmie proszę aby wiedza o „specjalnym” trybie rejestracji instytucji opieki utworzonych w ramach Programu dotarła do wszystkich podmiotów, tworzących teraz lub w przyszłości instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Mając na uwadze,że nabór wniosków w programie Maluch + 2022-2029 realizowany jest w trybie ciągły - prawidłowa realizacja tego obowiązku dotyczy wszystkich Gmin/Miast (nawet tych, na terenie których nie działają jeszcze żadne żłobki, kluby dziecięce czy dzienni opiekunowie) i będzie miała odzwierciedlenie w kolejnym sprawozdaniu rocznym z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7258
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-15 14:31:56