Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest: 
  • do dnia 25 maja 2018 r. – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, Aleja Konstytucji 3 Maja 32 w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka
  • od dnia 26 maja 2018 r. - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, Aleja Konstytucji 3 Maja 32 w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Lidia Stawińska tel. 046 814 42 42 w. 103 adres e-mail: iod@rawam.ug.gov.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s..1)
  • Art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s..1)
  • Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1952 z późn. zm.);
  • Art. 100 ust. 2 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm)
  • Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)
  • Art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie t.j. Dz.U. z 2015 r. poz 1390)
  • Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)
  • Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1952 z późn. zm.);
  • Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.);
  • Art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.);
  • Art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860) w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1952 z późn. zm.);
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Źródło pochodzenia danych osobowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej ma prawo uzyskania danych osobowych od podmiotów zobowiązanych do ich udzielenia na żądanie tut. Ośrodka.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rosa
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-06-17 14:14
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-17 14:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7033
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-17 14:20:54