Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 • RPO Logo Poziom

Informacja dotycząca trwałości projektu „CUŚ DOBREGO”

Z dniem 30 listopada 2023 r. zakończyła się realizacja zadania pn. „Klub Seniora”, w ramach partnerskiego projektu „CUŚ DOBREGO” w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach zapewnienia trwałości projektu, rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług oferowanych w ramach projektu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej/Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza gotowość przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, tj. 41 m-c, do świadczenia usługi w formie Klubu Seniora w Starej Rossosze dla 40 osób oraz przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu, do świadczenia usług społecznych w ramach 1 obiektu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w którym prowadzony jest Dom Dziennego Pobytu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rosa
  data wytworzenia: 2023-12-01
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-12-01 09:30

O projekcie

Gmina Rawa Mazowiecka realizuje projekt „CUŚ DOBREGO” dofinansowany z Funduszy Europejskich w partnerstwie z Powiatem Rawskim jako Liderem i Gminą Regnów, Gminą Biała Rawska, Gminą Rawa Mazowiecka, Miastem Rawa Mazowiecka, Fundacją Obudźmy Nadzieję, Szpitalem Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu rawskiego 105 miejsc świadczenia usług dla 223 osób. Usługi społeczne będą realizowane w formie: usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Regnów, Gminy Biała Rawska i Miasta Rawa Mazowiecka, specjalistycznych usług opiekuńczych i asystenta rodziny dla mieszkańców Gminy Biała Rawska, Klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka, prowadzenia Klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka oraz prowadzenia dla mieszkańców powiatu rawskiego: wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, Domu Dziennego Pobytu w Rawie Mazowieckiej i Przewodowicach i wsparcia dzieci z rodzin zastępczych i osób z ich otoczenia. Usługi zdrowotne będą realizowane w formie miejsc opieki długoterminowej i organizacji teleopieki.

Realizacja projektu od 01.07.2020 r. do 30.11.2023 r.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 11.090.726,51 zł
Wartość projektu 13.047.757,68 zł

PLANOWANE EFEKTY:

WSPARCIEM W RAMACH USŁUG ZOSTANIE OBJĘTYCH:

 • 2 mieszkańców Gminy Regnów – usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania
 • 8 mieszkańców Gminy Biała Rawska – usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania oraz usługami asystenta rodziny
 • 6 mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka – usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania
 • 40 mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka – usługami opiekuńczymi w Klubie Seniora
 • 20 mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka – usługami opiekuńczymi w Domu Dziennego Pobytu
 • 10 mieszkańców powiatu rawskiego – usługami opiekuńczymi w Domu Dziennego Pobytu
 • 100 mieszkańców powiatu rawskiego – usługami wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
 • 40 mieszkańców powiatu rawskiego oraz 34 dzieci – usługami wsparcia pieczy zastępczej
 • 220 mieszkańców powiatu rawskiego – usługami zdrowotnymi w tym opieki długoterminowej i teleopieki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rosa
  data wytworzenia: 2020-09-11
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2020-09-11 12:41
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-12 15:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5677
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-28 09:31:30