Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Program ,, Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023''
Gmina Rawa Mazowiecka przystąpiła do realizacji programu rządowego pt. ,, Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023'' moduł II, tj. zakup urządzeń do świadczenia usługi, „opieki na odległość'' przy użyciu tzw.: ,, opasek bezpieczeństwa - opaska telemedyczna'' wraz z zakupem usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami 65+ przez centrum monitoringu. Zadanie dofinansowane jest z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 48.024,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania to 60.030, 00 zł.

1. Cel programu.
Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.
2. Realizator programu.
Realizatorem programu dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w Rawa Mazowiecka al. Konstytucji 3 Maja 32
3. Termin realizacji programu.
Program będzie realizowany do dnia 31.12.2023 r.
4. Adresaci programu.
Do programu będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Rawa Mazowiecka, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Osoby zainteresowane prosimy o jak najszybszy kontakt w tej sprawie pod nr tel. 46 814 39 08 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 8.00 do 16.00, środa w godzinach od 8.00 do 17.00 i piątek w godzinach od 8.00 do 15.00. Udział w programie dla seniora jest bezpłatny.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rosa
    data wytworzenia: 2023-06-28
  • opublikował: Sebastian Kobierski
    data publikacji: 2023-06-28 15:07
  • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
    ostatnia modyfikacja: 2023-06-28 15:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 256
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-28 15:08:02